Ministerieel besluit tot goedkeuring van de algemene reisvoorwaarden en de tarieven van de Vlaamse Vervoermaatschappij., de 28 août 2007

Artikel 1. De Vlaamse minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen keurt, op voorstel van de raad van bestuur van de VVM, de " Algemene Reisvoorwaarden ", met inbegrip van alle tarieven, gevoegd als bijlage bij dit besluit, goed.

Art. 2. Het ministerieel besluit van 31 januari 2007 tot goedkeuring van de algemene reisvoorwaarden en de tarieven van de Vlaamse Vervoermaatschappij, met inbegrip van de bijlage bij dit besluit, wordt opgeheven.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2007.

Brussel, 28 augustus 2007.

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen,

K. VAN BREMPT

BIJLAGE.

Art. N. VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ DE LIJN. - Algemene reisvoorwaarden Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, Motstraat 20, 2800 Mechelen. - RPR Mechelen 0242.069.537 - BTW 242.069.537. - Geldig vanaf 1 september 2007.

Inhoudstafel.

Inleiding.

Definities.

 1. Algemene bepalingen.

  1. Reizigers.

   1.1. Gebruik voertuigen.

   1.2. Op- en afstappen.

   1.3. Rolstoelgebruikers.

   1.4. Plaats in het voertuig.

   1.5. Reizigers weigeren.

   1.6. Hinderen van chauffeur.

   1.7. Doorgang belemmeren.

   1.8. Gebruik van het noodsein.

   1.9. Openen van vensters en verluchting.

   1.10. Zitplaats afstaan.

   1.11. Rookverbod.

   1.12. Beschadigen of bevuilen van materieel.

   1.13. Vervoer van dieren.

   1.14. Vervoer van handbagage.

   1.15. Vervoer van fiets.

  2. Publiek.

   2.1. Hinderen, beschadigen of bevuilen van materieel.

   2.2. Voorwerpen achterlaten.

   2.3. Gevaarlijke voorwerpen.

   2.4. Toegang tot dienstlokalen.

   2.5. Misbruik belbuscentrale.

   2.6. Overtredingen tegenover de wegcode.

   2.7. Opvolgen richtlijnen.

 2. Vervoerbewijzen & vrijkaarten.

  A. Vervoerbewijzen & vrijkaarten - Algemene bepalingen.

  1. Vervoerbewijzen & vrijkaarten.

   3.1. Verplichting van een vervoerbewijs.

   3.2. Samen reizen met één vervoerbewijs.

   3.3. Kinderen tot en met 5 jaar.

   3.4. Verplichtingen bij controle.

   3.5. Gebruik van gepersonaliseerd vervoerbewijs.

   3.6. Identiteit bewijzen.

   3.7. Schadevergoeding bij dienststoornis.

   3.8. Schadevergoeding voor biljet- en kaartreiziger.

   B. Vervoerbewijzen & vrijkaarten - Gebruik.

  2. Biljetten en kaarten.

   4.1. Geldigheid.

   4.2. Vervoerprijs.

   4.3. Vervoerprijs via chauffeur versus voorverkoop.

   4.4. Vervoerprijs bij overstap.

   4.5. Verplichting van ontwaarden en registreren.

   4.6. Overstappen.

   4.7. Tijdstarief.

   4.8. Nieuwe reiziger.

   4.9. Aankoop.

   4.10. Weigeren van betaling.

   4.11. Verlengen van de voorziene reisweg.

  3. Abonnementen en gelijkgestelde vervoerbewijzen, dagpassen, meerdagenpassen en vrijkaarten.

   5.1. Geldigheid.

   5.2. Prijs.

   5.3. Afleveringswijze abonnementen.

   5.4. Afleveringswijze dagpassen en meerdagenpassen.

   5.5. Gebruik van magnetische vervoerbewijzen.

   5.6. Gebruik van niet-magnetische vervoerbewijzen.

   5.7. Meeneemrecht kinderen van 6 tot en met 11 jaar.

   C. Vervoerbewijzen & vrijkaarten - Praktisch.

  4. Biljetten.

   6.1. Omschrijving.

   6.2. Aankoop.

   6.3. Terugbetaling.

   6.4. Ruilprocedure.

   6.5. Biljet.

   6.6. Groepsbiljet.

   6.7. Biljet Fiets.

  5. Kaarten.

   7.1. Omschrijving.

   7.2. Aankoop.

   7.3. Terugbetaling.

   7.4. Ruilprocedure.

   7.5. Negatief saldo.

   7.6. Positief saldo.

   7.7. Lijnkaart.

   7.8. Lijnkaart %.

  6. Abonnementen - Algemeen.

   8.1. Omschrijving.

   8.2. Geldigheid.

   8.3. Titularis.

   8.4. Meeneemrecht kinderen van 6 tot en met 11 jaar.

   8.5. Verplichting bij controle.

   8.6. Abonnement vergeten.

   8.7. Misbruik.

   8.8. Schadevergoeding.

   8.9. Wijziging naam- of adresgegevens.

   8.10. Inbeslagname.

   8.11. Gevolg inbeslagname.

   8.12. Schadevergoeding bij inbeslagname.

   8.13. Ontzeggen van het recht op een abonnement.

  7. Niet-magnetische abonnementen.

   9.1. Omschrijving.

   9.2. Geldigheidsperiode.

   9.3. Opdruk.

   9.4. Aankoop.

   9.5. Aankoop via Lijnwinkel.

   9.6. Aankoop via dienst Abonnementen.

   9.7. Bewijzen identiteit.

   9.8. Aanvangsdatum.

   9.9. Gebruik overschrijvingsformulier.

   9.10. Aankoop via internet " online ".

   9.11. Verlenging.

   9.12. Betaling.

   9.13. Geldende prijs.

   9.14. Tarief Buzzy Pazz en Omnipas.

   9.15. Verminderd tarief.

   9.16. Geldigheid.

   9.17. Gezin.

   9.18. Gezinskorting.

   9.19. VG-abonnement.

   9.20. WIGW-abonnement.

   9.21. Gratis Buzzy Pazz voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar.

   9.22. Gratis Buzzy Pazz of Omnipas voor journalisten.

   9.23. Gratis Omnipas voor oud-strijders en oorlogsinvaliden.

   9.24. VDAB-jobpas.

   9.25. Dina-abonnement.

   9.26. Wettelijke werkgeversbijdragen.

   9.27. Laattijdige uitreiking.

   9.28. Verlies of beschadiging - duplicaat.

   9.29. Opzegging - terugbetaling.

  8. Magnetische abonnementen.

   10.1. Omschrijving.

   10.2. Gebruik.

   10.3. Eigenschappen.

   10.4. Gebruik in groep.

   10.5. Verlies, diefstal, beschadiging.

   10.6. Benaming.

   10.7. Omnipas 65+.

   10.8. Buzzy Pazz personen met een handicap en Omnipas personen met een handicap.

   10.9. Magnetische abonnementen uitgereikt in het kader van derdebetalersystemen.

  9. Dagpassen & meerdagenpassen.

   11.1. Omschrijving.

   11.2. Geldigheid.

   11.3. Gebruik dagpas.

   11.4. Gebruik 3- en 5-dagenpas.

   11.5. Gebruik dagpas kind.

   11.6. Aankoop.

   11.7. Tarief.

   11.8. Andere soorten dag- of meerdagenpassen.

  10. Vrijkaarten.

   12.1. Omschrijving.

   12.2. Vrijverkeerkaart De Lijn.

   12.3. Vrijkaart De Lijn.

   12.4. Kaart voor begeleider.

   12.5. Kaart Kosteloze Begeleider.

   12.6. Vervoer van politie.

   12.7. Vrijkaart uitgereikt door de quaestuur.

   12.8. Personen met een visuele handicap.

  11. Vervoerbewijzen in combinatie met andere openbaar-vervoerbedrijven.

   13.1. Omschrijving.

   13.2. Verlenging van de reis.

  12. De Lijn - MIVB.

   14.1. Jump.

   14.2. De Lijn - MIVB.

   14.3. MTB-abonnement.

   14.4. Gratis netabonnement MIVB voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar.

  13. TEC - De Lijn.

   15.1. TEC - De Lijn.

   15.2. Luik & Moeskroen.

  14. NMBS - De Lijn.

   16.1. Treinkaart NMBS - De Lijn.

   16.2. Treinbiljet + stadsgebied De Lijn.

   16.3. Biljetten NMBS + De Lijn : B-dagtrip, B-evenement.

  15. Euregio-ticket.

   17.1. Omschrijving.

   17.2. Tarief.

  16. Vervoerbewijzen op maat.

   18.1. Omschrijving.

   18.2. Prijs en modaliteiten.

   18.3. Eigenschappen.

   18.4. Doelstellingen.

   18.5. Soorten.

   18.6. Clustering.

   18.7. Procedure.

   18.8. Gebruik toegangsbewijs evenement.

   18.9. Verlenging van de reis.

  17. Derdebetalersystemen.

   19.1. Omschrijving.

   19.2. Overeenkomst.

   19.3. Toepassing.

   19.4. De 6 verschillende systemen derdebetaler.

   19.5. Afgeleverde vervoerbewijzen en prijzen.

 3. Controles.

  1. Controleprocedure.

   20.1. De controleur.

   20.2. Machtiging controleur.

   20.3. Controle identiteit.

   20.4. Vaststelling overtreding.

   20.5. Ritprijs.

   20.6. Gebruik document administratieve geldboete als vervoerbewijs.

   20.7. Onmiddellijke inning.

   20.8. Indienen opmerkingen.

   20.9. Opleggen administratieve geldboete.

   20.10. Betalingstermijn.

   20.11. Dwangbevel.

   20.12. Bezwaarschrift overtreder.

   20.13. Opschorting betaling.

   20.14. Termijn beroep.

   20.15. Definitieve beslissing.

   20.16. Betalingstermijn.

  2. Administratieve geldboetes.

  3. Toezichts- en administratiekosten.

 4. Diversen.

  1. Reiziger zonder (gepast) geld.

   23.1. Reiziger zonder geld.

   23.2. Reiziger zonder gepast geld.

   23.3. Bij overstap.

  2. Ontwaardingsapparatuur defect.

   24.1. Procedure.

  3. Gevonden voorwerpen.

   25.1. Verplichting personeel De Lijn.

   25.2. Werkwijze chauffeur.

   25.3. Werkwijze reiziger.

   25.4. Werkwijze dienst gevonden voorwerpen.

   25.5. Afhalen gevonden voorwerp.

 5. Sms-ticketing.

  1. Algemeen.

   26.1. Geldigheid.

   26.2. Toepassing naar analogie.

   26.3. Definities.

  2. Sms-tickets.

   27.1. Omschrijving.

   27.2. Koppeling aan SIM-kaart.

   27.3. Meerdere reizigers.

   27.4. Fraude.

  3. Gebruik.

   28.1. Geldigheid.

   28.2. Verplichting van een sms-ticket.

   28.3. Tijdslimiet.

   28.4. Onbeperkt gebruik.

   28.5. Voorlegging geldig sms-ticket.

  4. Aankoop.

   29.1. Wijze van aankoop.

   29.2. Buitenlandse telecomoperatoren/bedrijfsabonnementen.

   29.3. Inhoud sms-ticket.

   29.4. Foutmelding.

  5. Prijs.

   30.1. Prijs van een sms-ticket.

   30.2. Prijs van het sms-bericht.

   30.3. Foutmelding.

  6. Betaalwijze.

  7. Terugbetaling.

  8. Verzakingsrecht.

   33.1. Aansprakelijkheid.

   33.2. Verzaking.

  9. Verwerking persoonsgegevens.

  10. Helpdesk.

  11. Bijzondere controleprocedure inzake sms-tickets.

   36.1. Controle.

   36.2. Voorlegging geldig sms-ticket.

   36.3. Controle gsm-nummer.

   36.4. Opleggen administratieve geldboete of toezicht- en administratiekosten.

   Inleiding.

   Het personeel van De Lijn ziet er op toe dat de reizigers, en het publiek in het algemeen, de bepalingen uit deze Algemene Reisvoorwaarden De Lijn naleven.

   Opmerkingen vooraf :

   Voor de derde persoon enkelvoud wordt in deze " Algemene reisvoorwaarden " de mannelijke vorm " hij " gebruikt. De enige bedoeling is om niet in gezochte hij/zij-constructies te verzeilen. Dat taalkundig genus heeft niets te maken met het geslacht van bijvoorbeeld een chauffeur of een reizigster.

   Bedragen en tarieven worden altijd uitgedrukt in euro.

   Een aantal begrippen uit deze " Algemene reisvoorwaarden " worden hierna uitgelegd.

   Definities.

   In de " Algemene reisvoorwaarden De Lijn " gelden de hierna opgesomde definities :

   abonnee : reiziger die voor zijn verplaatsing met De Lijn gebruik maakt van een abonnement;

   abonnement : vervoerbewijs op naam dat geldig is op alle diensten van het geregeld vervoer van De Lijn gedurende een bepaalde geldigheidsperiode;

   afstandsontwaarder : ontwaardingstoestel dat bij de deur geïnstalleerd is en dat door de reiziger zelf bediend wordt;

   belbus : bus voor vraagafhankelijk, geregeld vervoer. Een belbus rijdt enkel uit na voorafgaande boeking door een reiziger, en bedient uitsluitend de haltes waarvoor op voorhand een aanvraag gedaan is;

   bestemmingszone : de laatste zone tot dewelke de reiziger zijn magnetisch vervoerbewijs ontwaard heeft;

   bijzondere vorm van geregeld vervoer : geregeld vervoer van bepaalde categorieën reizigers met uitsluiting van andere reizigers, met een bepaalde regelmaat en op een bepaald traject, waarbij op vooraf vastgelegde halteplaatsen reizigers mogen op- of afstappen. De bijzondere vormen van geregeld vervoer omvatten onder meer het vervoer van werknemers van en naar het werk, of het vervoer van scholieren en studenten van en naar hun onderwijsinstelling;

   biljet : magnetisch vervoerbewijs voor één enkele rit, eventueel met...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT