Reglement van de Orde van Franstalige en Duitstalige Balies van 23 juli 2023 tot wijziging van Hoofdstuk 4 van de titel 3 van de Gedragscode van de advocaat (VERTALING), de 20 juillet 2023

Artikel M. (NOTA : geen Nederlandse versie, zie Franse versie)

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT