Reglement van 12 juni 2023 van inwendige orde van de ' Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique ' wijziging artikel 4.2,§4 en invoeging een § 3 aan artikel 4.5 van de Gedragscode van de advocaat (VERTALING), de 12 juin 2023

Artikel M. (NOTA : geen Nederlandse versie, zie Franse versie)

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT