Regie der Gebouwen. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 30 januari 2002 zijn benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Officier De heer Lelubre, Christian Fr., architect-directeur.

Regie der Gebouwen. - Nationale Orden

Bij koninklijke besluiten van 30 januari 2002 zijn benoemd of bevorderd :

Leopoldsorde

Officier

De heer Lelubre, Christian Fr., architect-directeur.

De heer Tanesy, Paul C.L., ingenieur.

De heer Vanhecke, Marc J.A., ingenieur.

Mevr. Vansteenkiste, Carine R., adviseur.

Ridder

De heer Broux, Leon J.E.L., eerstaanwezend technisch assistent.

De heer Cocquart, Werner H.J., controleur van werken.

De heer Davin, Pierre J.A.Gh., eerstaanwezend technisch assistent.

De heer Maertens, Pierre L.G., eerstaanwezend technisch assistent.

Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen en nemen hun rang in de Orde in op 15 november 2001.

Kroonorde

Commandeur

De heer De Clercq, Gunter K.A., ingenieur-directeur.

Ridder

De heer Allabarbe, Emile A.P.Gh., eerstaanwezend technisch assistent.

De heer Dewachter, Luc L.A. (R.I. : 08.04.2001), eerstaanwezend technisch assistent.

De heer Heps, Herman J.M.L., eerstaanwezend technisch assistent.

De heer Masschelein, Christian D., eerstaanwezend technisch assistent.

De heer Van Holsbeeke, Robert Fr.E.M., informaticus.

Gouden Palmen

De heer Ceulemans, Marcel J., klerk.

De heer De Prins, Walter A.S., technicus.

De heer De Swert, Luc Fr.Ph., technicus.

Mevr. De Troyer, Hilda, bestuursassistent.

De heer Heindryckx, Ronny E., bestuursassistent.

Mevr. Legrain, Myriam M.L.L., bestuursassistent.

Mevr. Martens, Monique M.R.L., bestuursassistent.

Mevr. Menu, Christine M., bestuursassistent.

De heer Motte, Luc A., technicus.

Mevr. Rosman, Françoise A.F., bestuursassistent.

De heer Vijncke, Gery A.Z. (R.I. : 08.04.2000), technicus.

Zilveren Palmen

Mevr. Carton, Juliette M., klerk.

Mevr. De Spiegeleer, Georgette L., klerk.

De heer Hannon, Henri J.A., klerk.

De heer Jamar, Luc M.J.Gh., technisch adjunct.

Mevr. Livemont, Michèle J.M., bestuursassistent.

Mevr. Meysseman, Annie B.H., klerk.

Mevr. Swennen, Ria Fr., klerk.

De heer Temmerman, Jean-Pierre G., geschoold arbeider.

De heer Moelans, Gustave A.M.C., vakman.

Zilveren Medaille

Mevr. Sommeryns, Yvette M., geschoold arbeider.

De...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT