Regie der Gebouwen. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 8 februari 2002 wordt de heer ir. Evenepoel, Hans, adviseur-generaal, bevorderd door verhoging in graad tot de graad van Directeur-genera

Regie der Gebouwen. - Bevordering

Bij ministerieel besluit van 8 februari 2002 wordt de heer ir. Evenepoel, Hans, adviseur-generaal, bevorderd door verhoging in graad tot de graad van Directeur-generaal der Gebouwen bij de Regie der Gebouwen, met ingang van 1 december 2001.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden opgediend binnen de zestig...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT