Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Louis Van Li

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Louis Van Lierde, Merestraat 151, te 9300 Aalst en de Intercommunale Vereniging voor crematoriumbeheer in de provincie Oost-Vlaanderen, Intercommunale Westlede, met zetel te 9080 Lochristi, Smalle Heerweg 60, hebben respectievelijk op 20 en 21 december 2007 een verzoekschrift tot nietigverklaring ingediend van het besluit van de deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen van 20 september 2007, houdende goedkeuring van het ruimtelijk uitvoeringsplan ´...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT