Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Rechtspersoonlijkheid. - Statuten. - Goedkeuringen Bi

Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten

Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut

Rechtspersoonlijkheid. - Statuten. - Goedkeuringen

Bij koninklijk besluit van 29 mei 2002 :

 1. wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « Women in Net », waarvan de zetel te 1040 Brussel gevestigd is;

 2. worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd.

  Bij koninklijk besluit van 30 mei 2002 :

 3. wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « Solidarité et Développement », afgekort « Solide », waarvan de zetel te 1000 Brussel gevestigd is;

 4. worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd.

  Bij koninklijk besluit van 29 mei 2002 :

 5. wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « Groupe consultatif sur l'information financière européenne », in het Engels « European Financial Reporting Advisory Group », en afgekort « EFRAG », waarvan de zetel te 1040 Brussel gevestigd is;

 6. worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd.

  Bij koninklijk besluit van 29 mei 2002 worden de wijzigingen der statuten van de internationale vereniging « Association Européenne des Gaz Industriels », afgekort « E.I.G.A. », waarvan de zetel te 1210 Brussel gevestigd is, goedgekeurd.

  Bij koninklijk besluit van 29 mei 2002 worden de nieuwe statuten van de internationale vereniging « Association Européenne pour la Formation Professionnelle - Euroqualification », waarvan de zetel te 1040 Brussel gevestigd is, goedgekeurd.

  Bij koninklijk besluit van 30 mei 2002 :

 7. wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « European Public Relations Education and Research Association », waarvan de zetel te 1080 Brussel gevestigd is;

 8. worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd.

  Bij koninklijk besluit van 30 mei 2002 :

 9. wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « Association Européenne de Gestion d'Actifs », in het Engels « European...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT