Rechterlijke Orde. - Verlenging geldigheidsduur Bij ministerieel besluit van 26 november 2021 wordt

Rechterlijke Orde. - Verlenging geldigheidsduur

Bij ministerieel besluit van 26 november 2021 wordt, in toepassing van het artikel 8 van het koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende het statuut, de loopbaan en de bezoldigingsregeling van het gerechtspersoneel en gelet op het ministerieel besluit van 1 maart 2012 houdende overdracht van bepaalde bevoegdheden voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en inzake de magistratuur en het personeel van de hoven en rechtbanken, de geldigheidsduur van de reserve van geslaagden van de vergelijkende selectie voor:

- bevordering naar de graad van Griffier (niveau B) voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik - sessie 2018 (BFG18116), waarvan het proces-verbaal afgesloten werd op 3 december 2018, verlengd voor een nieuwe periode van één jaar, namelijk tot 3 december 2022.

- bevordering naar de graad van Secretaris (niveau B) - sessie 2018 (BFG18117), waarvan het proces-verbaal afgesloten werd op 3 december 2018, verlengd voor een nieuwe periode van één jaar, namelijk tot 3 december 2022.

- bevordering naar de graad van Secretaris (niveau B) voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen - sessie 2018 (BNG18127) waarvan het proces-verbaal afgesloten werd op 29 november 2018, verlengd voor een nieuwe periode van één jaar, namelijk tot 29 november 2022.

- bevordering naar de graad van Secretaris (niveau B) voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent - sessie 2018 (BNG18128) waarvan het proces-verbaal afgesloten werd op 29 november 2018, verlengd voor een nieuwe periode van één jaar, namelijk tot 29 november 2022.

- bevordering naar de graad van Griffier (niveau B) - sessie 2018 (BNG18129) waarvan het proces-verbaal afgesloten werd op 29 november 2018, verlengd voor een nieuwe periode van één jaar, namelijk tot 29 november 2022.

Bij ministerieel besluit van 29 november 2021 wordt, in toepassing van het artikel 8 van het koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende het statuut, de loopbaan en de bezoldigingsregeling van het gerechtspersoneel en gelet op het ministerieel besluit van 1 maart 2012 houdende overdracht van bepaalde bevoegdheden voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en inzake de magistratuur en het personeel van de hoven en rechtbanken, de geldigheidsduur van de reserve van geslaagden van de vergelijkende selectie voor :

- werving van Griffiers en Secretarissen (niveau B) - sessie 2020 (ADG20001), waarvan het proces-verbaal afgesloten werd op 20 augustus...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT