Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Deze publicatie van vacante plaatsen van hoofdgriffier

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen

Deze publicatie van vacante plaatsen van hoofdgriffier, griffier-hoofd van dienst en griffier kadert in de uitvoering van het arrest van het hof van beroep te Brussel van 6 november 2023, en het vonnis van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 15 december 2023, waarbij de Belgische Staat wordt veroordeeld tot het publiceren van alle plaatsen van hoofdgriffier, griffier-hoofd van dienst en griffier die op de datum van het arrest vacant zijn. De publicatie geeft volledige uitvoering aan het arrest, voor wat de vacante plaatsen van hoofdgriffier, griffier-hoofd van dienst en griffier betreft :

- Hoofdgriffier via bevordering: 13.

- Hoofdgriffier via aanwijzing in een mandaat: 2.

- Griffier-hoofd van dienst/afdeling via bevordering: 8.

- Griffier-hoofd van dienst/afdeling via...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT