Rechterlijke Orde. - Erratum Bij de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 7 oktober 2022, pagina 72103, dienen de woorden 'Bij koninklijk besluit van 23 december 2021, is de heer Van Damme B.

Rechterlijke Orde. - Erratum

Bij de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 7 oktober 2022, pagina 72103, dienen de woorden "Bij koninklijk besluit van 23 december 2021, is de heer Van Damme B., rechter in de politierechtbank West-Vlaanderen, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zeventig jaar te hebben bereikt, voor een termijn van één jaar, dewelke in werking treedt op 1 november 2022." te worden vervangen door de woorden "Bij koninklijk besluit van 23 december 2021, is de heer Van Damme B., rechter in de politierechtbank West-Vlaanderen, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, voor een termijn van één jaar, dewelke in werking treedt op 1 november...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT