Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 23 december 2021, - dat in werking treedt op 2 januari 2022, is de aanwijzing van heer Verelst J.-M.

Rechterlijke Orde

Bij ministeriële besluiten van 23 december 2021,

- dat in werking treedt op 2 januari 2022, is de aanwijzing van heer Verelst J.-M., substituut-procureur des Konings gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden bij het parket te Brussel, tot directeur bij het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar.

- dat in werking treedt op 2 januari 2022, is de aanwijzing van heer Quirynen W., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Halle-Vilvoorde, tot adjunct-directeur bij het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar.

- dat uitwerking heeft sedert 9 december 2021, is mevr. Roegiers M., gerechtelijk stagiair voor het rechtsgebied van het hof van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT