Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 22 juni 2022, wordt mevr. De Coster S., referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel

Rechterlijke Orde

Bij ministerieel besluit van 22 juni 2022, wordt mevr. De Coster S., referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, aangewezen om haar ambt te vervullen bij de politierechtbank Halle-Vilvoorde.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministeriele besluiten van 7 september 2022, worden aangewezen om hun ambt te vervullen bij het parket Halle-Vilvoorde:

o Mevr. Aerts A., parketjurist op arbeidsovereenkomst in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel

o Mevr. De Smet L., parketjurist op arbeidsovereenkomst in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel

- bij het parket Leuven, mevr. Verlies B., parketjurist op arbeidsovereenkomst in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel.

Deze besluiten treden in werking op de datum van de indiensttreding.

Het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT