Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 10 december 2021, is opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het hof van beroep te Gent te vervullen aan mevr. Aygun K.

Rechterlijke Orde

Bij ministerieel besluit van 10 december 2021, is opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het hof van beroep te Gent te vervullen aan mevr. Aygun K., assistent bij de griffie van dit hof;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Bij ministerieel besluit van 10 december 2021, is opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het hof van beroep te Brussel te vervullen aan:

- mevr. De Bruyn K., stagiaire in de graad van assistent bij de griffie van dit hof;

- de heer Vermassen K., assistent bij de griffie van dit hof;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Bij ministeriele besluiten van 10 december 2021, is opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het hof van beroep te Bergen te vervullen aan:

- mevr. Cuisinier M., stagiaire in de graad van assistent bij de griffie dit hof;

- de heer Willain P., assistent bij de griffie van dit hof;

Deze besluiten treden in werking op de datum van de eedaflegging;

Bij ministerieel besluit van 10 december 2021, is opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier van de Nederlandstalige arbeidsrechtbank Brussel te vervullen aan mevr. Laloy V., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Bij ministeriele besluiten van 10 december 2021, is opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Limburg te vervullen aan:

- mevr. Bos J., assistent op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank, afdeling Tongeren;

- mevr. Cardeynaels T., assistent bij de griffie van deze rechtbank, afdeling Hasselt;

- mevr. Haesen S., assistent op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank, afdeling Tongeren;

- de heer Poosen R., assistent bij het taxatiebureau van het arrondissement bureau gerechtskosten bij de rechtbank eerste aanleg Limburg;

Deze besluiten treden in werking op de datum van de eedaflegging;

Bij ministeriele besluiten van 10 december 2021, is opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen te vervullen aan:

- mevr. Beeckman M., assistent bij de griffie van deze rechtbank, afdeling Dendermonde;

- mevr. Van Biesen N., assistent bij de griffie van deze rechtbank, afdeling Dendermonde;

- de heer Van Boven C., assistent bij de griffie van deze rechtbank, afdeling Dendermonde;

Deze besluiten treden in werking op de datum van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT