Rechterlijke orde Bij ministerieel besluit van 3 februari 2021, dat in werking treedt op 3 juni 2020

 
GRATIS UITTREKSEL

Rechterlijke orde

Bij ministerieel besluit van 3 februari 2021, dat in werking treedt op 3 juni 2020, zijn aangewezen als lid van het evaluatiecollege belast met de evaluatie van de korpschefs van de Franstalige taalgroep, in de hoedanigheid van specialist in het beheer van human resources:

- Als effectief lid : mevr. Szabo L., directeur van de Stafdienst Personeel en Organisatie bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken;

- Als plaatsvervangend lid : dhr Vajda A., directeur van de Stafdienst Personeel en Organisatie bij de Federale Overheidsdienst Financiën.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT