Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 6 oktober 2023, - dat in werking treedt op 31 mei 2024 's avonds, de heer Muyldermans L.

Rechterlijke Orde

Bij koninklijke besluiten van 6 oktober 2023,

- dat in werking treedt op 31 mei 2024 's avonds, de heer Muyldermans L., substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Antwerpen, wordt in ruste gesteld.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

- dat in werking treedt op 31 mei 2024 's avonds, de heer Wyckaert P., eerste substituut-auditeur bij het arbeidsauditoraat te Antwerpen, wordt, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij beschikking van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Brussel van 9 oktober 2023, het adjunct-mandaat van kamervoorzitter van mevr. Van Santvliet C., wordt hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 17 november 2023.

Bij koninklijke besluiten van 12 oktober 2023,

- de aanwijzing van de heer Festraets L., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen, tot de functie van afdelingsprocureur bij dit parket, wordt hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 21 januari 2024.

- dat uitwerking heeft sedert 30 april 2023 's avonds, is aan de heer Heyvaert G., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Bree.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

- de aanwijzing van mevr. Denissen F., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, wordt hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 juni 2023.

- de aanwijzing van de heer Schellemans K., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, wordt hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 juni 2023.

- de aanwijzing van de heer Van Brusselen M., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen, tot de functie van afdelingsprocureur bij dit parket, wordt hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 21 januari 2024.

Bij beschikking van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen van 13 oktober 2023, de heer Verhelst S., ere-ondervoorzitter in deze rechtbank, wordt aangewezen tot de functie van plaatsvervangend magistraat in deze rechtbank voor een periode van één jaar met ingang van 1 november 2023.

Bij beschikking van de voorzitter van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT