Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 1 mei 2023, worden via mutatie benoemd in dezelfde graad bij: -het hof van beroep te Bergen, mevr. Robert V.

Rechterlijke Orde

Bij koninklijke besluiten van 1 mei 2023, worden via mutatie benoemd in dezelfde graad bij:

-het hof van beroep te Bergen, mevr. Robert V., griffier bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

- de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel, mevr. Berger S., griffier bij de vredegerechten van het arrondissement Brussel

Deze besluiten treden in werking op de eerste van de maand volgend op de publicatie van het huidig besluit in het Belgisch Staatsblad.

Bij koninklijk besluit van 1 mei 2023, wordt mevr. Mentior J. benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de klasse A1 met de titel van attaché bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg, de arbeidsrechtbank, ondernemingsrechtbank, politierechtbank en vredegerechten van het arrondissement Eupen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 1 mei 2023, wordt mevr. Van Durme S., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijke besluiten van 1 mei 2023 worden benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de klasse A1 met de titel van:

- criminoloog in het rechtsgebied van het hof beroep Gent, mevr. Vanbeveren L.

- parketjurist in het rechtsgebied van het hof beroep Luik, mevr. Wislez V.

Deze besluiten treden in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 1 mei 2023, wordt mevr. Devos V. attaché bij het parket Brussel, via bevordering benoemd in de klasse A3 met de titel van adviseur bij het parket Brussel.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 1 mei 2023, wordt de mevr. Vandoren N. benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de klasse A1 met de titel van attaché bij het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT