Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 12 december 2022, - mevr. Roegiers M. gerechtelijk attaché bij het openbaar ministerie

Rechterlijke Orde

Bij koninklijke besluiten van 12 december 2022,

- mevr. Roegiers M. gerechtelijk attaché bij het openbaar ministerie, wordt benoemd tot substituut-procureur des Konings bij het parket Namen.

Zij wordt, in subsidiaire orde, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de parketten Luik en Luxemburg.

- mevr. Devillez A., advocaat, master in de rechten, wordt benoemd tot substituut-procureur des Konings bij het parket Brussel.

Zij wordt, in subsidiaire orde, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij het parket Waals-Brabant.

- mevr. Decortis A., licentiaat in de rechten, advocaat, wordt benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen.

- de heer D'Hert M., master in de rechten, gerechtelijk attaché bij de hoven en rechtbanken, wordt benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen.

Hij wordt, in subsidiaire orde, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Limburg.

- mevr. Van der Maat K., licentiaat in de rechten, advocaat, wordt benoemd tot rechter in de ondernemingsrechtbank te Antwerpen.

- mevr. Vancaelemont L., gerechtelijke stagiair voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, wordt benoemd tot rechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Zij wordt, in subsidiaire orde, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Waals-Brabant.

- mevr. Miranda Sepulveda A., gerechtelijke stagiair voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, wordt benoemd tot substituut-procureur des Konings bij het parket Brussel.

Zij wordt, in subsidiaire orde, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij het parket Waals-Brabant.

- de heer Haelters K., licentiaat in de rechten, advocaat, plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, wordt benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen.

Hij wordt, in subsidiaire orde, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen.

- mevr. Tachelet C., master in de rechten, gerechtelijk attaché bij het openbaar ministerie, wordt benoemd tot substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen.

Zij wordt, in subsidiaire orde, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij het parket Limburg.

- de heer Verboven W., master in de rechten, gerechtelijk stagiair voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen, wordt benoemd tot substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen.

Hij wordt, in subsidiaire orde, benoemd...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT