Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 30 oktober 2022, - mevr. Domken C., rechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Rechterlijke Orde

Bij koninklijke besluiten van 30 oktober 2022,

- mevr. Domken C., rechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, wordt benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Brussel.

- de heer Salembier B., licentiaat in de rechten, rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, wordt benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Brussel.

- de heer Vennekens F., licentiaat in de rechten, ondervoorzitter in de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, wordt benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT