Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 20 juli 2022, -de heer Van hoogenbemt K., licentiaat in de rechten, substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen

Rechterlijke Orde

Bij koninklijke besluiten van 20 juli 2022,

-de heer Van hoogenbemt K., licentiaat in de rechten, substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen, wordt benoemd tot substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen.

- de heer Billiet A., licentiaat in de rechten, wordt benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen.

Hij wordt, in subsidiaire orde, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen.

Bij koninklijke besluiten van 21 augustus 2022,

- de heer Bonnivert A., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Luik, wordt benoemd tot rechter in de politierechtbank te Luik.

- de heer Dachelet L., advocaat, wordt benoemd tot rechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Hij wordt, in subsidiaire orde, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Waals-Brabant.

- mevr. Delie V., licentiaat in de rechten, wordt benoemd tot substituut-procureur des Konings bij het parket Halle-Vilvoorde.

Zij wordt, in subsidiaire orde, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij het parket te Brussel en het parket te Leuven.

- mevr. Reynders C., licentiaat in de rechten, rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, wordt benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Limburg.

Zij...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT