Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 5 december 2021

Rechterlijke Orde

Bij koninklijke besluiten van 5 december 2021, zijn benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de klasse A1 met de titel van parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen:

- mevr. Kennis M., jurist op arbeidsovereenkomst in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen;;

- de heer Janssen D.;

Deze besluiten treden in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministeriele besluiten van 13 december 2021, zijn aangewezen om hun ambt te vervullen bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen:

- mevr. Boelens J., referendaris op arbeidsovereenkomst in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen;

- mevr. Brockmans E., referendaris op arbeidsovereenkomst in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen;

- de heer De Lepeleere T., referendaris op arbeidsovereenkomst in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen;

- mevr. Goos E., referendaris op arbeidsovereenkomst in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen;

- mevr. Indeganck R., referendaris op arbeidsovereenkomst in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen;

- mevr. Simons L., referendaris op arbeidsovereenkomst in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen;

- mevr. Ünlü E., referendaris op...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT