Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 15 december 2021, - zijn benoemd tot substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Brussel: {bullet} mevr. Diepart M., master in de rechten

Rechterlijke Orde

Bij koninklijke besluiten van 15 december 2021,

- zijn benoemd tot substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Brussel:

• mevr. Diepart M., master in de rechten, jurist,

• de heer Laurent M., licencié en droit, avocat.

Zij zijn, in subsidiaire orde, benoemd tot substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat Waals-Brabant.

- zijn benoemd tot substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Luik, de heren:

• D'Agliano J., gerechtelijk attaché bij het openbaar ministerie;

• Stassin M., gerechtelijk attaché bij het openbaar ministerie.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT