Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 27 oktober 2021, - dewelke in werking treedt op 30 september 2021 's avonds

Rechterlijke Orde

Bij koninklijke besluiten van 27 oktober 2021,

- dewelke in werking treedt op 30 september 2021 's avonds, is aan de heer Fadeur M. ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Bergen.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

- dewelke in werking treedt op 31 augustus 2021 's avonds, is aan de heer Van Asbroeck B. ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de ondernemingsrechtbank Waals-Brabant.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT