Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 16 juli 2023, is de aanwijzing van de heer Kamoen J., vrederechter van het tweede kanton Gent

Rechterlijke Orde

Bij koninklijk besluit van 16 juli 2023, is de aanwijzing van de heer Kamoen J., vrederechter van het tweede kanton Gent, tot het mandaat van voorzitter van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 4 september 2023.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT