Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 20 juli 2022, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, mevr. Brocal C.

Rechterlijke Orde

Bij koninklijk besluit van 20 juli 2022, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, mevr. Brocal C., beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Eupen wordt benoemd tot substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT