Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 8 mei 2022, is benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de klasse A1 met de titel van attaché in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel

Rechterlijke Orde

Bij koninklijk besluit van 8 mei 2022, is benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de klasse A1 met de titel van attaché in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, mevrouw Lannoo H.,

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT