Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 juli 2021, is mevr. Van den Broeck E., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen

Rechterlijke Orde

Bij koninklijk besluit van 18 juli 2021, is mevr. Van den Broeck E., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen, gemachtigd om haar ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, voor een termijn van één jaar dewelke in werking treedt op 1 februari 2022.

Deze machtiging kan worden hernieuwd.

Bij koninklijke besluiten van 29 augustus 2021 en 7 september 2021, zijn de aanwijzingen tot het mandaat van federaal magistraat bij het federaal parket hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van:

- 9 januari 2022:

• de heer d'Oultremont A., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Namen;

• mevr. Vandendaele A., substituut-arbeidsuaditeur bij het arbeidsauditoraat Waals-Brabant.

- 10 januari 2022:

• de heer Schotsaert A., substituut-procureur des Konings bij het parket Oost-Vlaanderen;

• de heer Gérard P., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket te Brussel.

Bij koninklijk besluit van 5 oktober 2022, dat in werking treedt op 21 januari 2022 's avonds, is mevr. Vanhout M., rechter in de politierechtbank Limburg, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Er is, op haar uitdrukkelijk verzoek, een einde gesteld aan het behoud van de hoedanigheid van magistraat.

Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2021, dat in werking treedt op 31 januari 2022 's avonds, is aan mevr. Keirsebelik A. ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluiten van 14 oktober 2021, zijn de aanwijzingen tot de functie van advocaat-generaal bij het hof van beroep te Gent, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 18 januari 2022 van:

- de heer Bergen C. ;

- mevr. De Boever E.;

- de heer Van Den Berge Y.,

substituten-procureur-generaal bij dit hof.

Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2021, is de benoeming van mevr. Vandamme E. tot de functie van werkend assessor in strafuitvoeringszaken en interneringszaken gespecialiseerd in sociale re-integratie voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, hernieuwd voor een termijn van vier jaar met ingang van 23 januari 2022.

Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2021 is de heer Senaeve P., kamervoorzitter in het hof van beroep te Brussel, in ruste gesteld op datum van 31 december 2021 `s avonds.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 7 november 2021,

- dat in werking treedt op 31 januari 2022 's avonds, is aan mevr. Oswald G. ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Aarlen.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

- is de benoeming van mevr. Van Petegem L. tot het ambt van plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken en interneringszaken...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT