Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 december 2021, uitwerking hebbend met ingang van 30 april 2021 `s avonds, is mevr. Vercauteren D., griffier bij de arbeidsrechtbank Antwerpen

Rechterlijke Orde

Bij koninklijk besluit van 2 december 2021, uitwerking hebbend met ingang van 30 april 2021 `s avonds, is mevr. Vercauteren D., griffier bij de arbeidsrechtbank Antwerpen, gerechtelijk arrondissement Antwerpen, op haar verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren;

Bij koninklijk besluit van 2 december 2021 is een einde gesteld aan de functies van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen van mevr. De Beul E.;

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 31 oktober 2021 `s avonds;

Betrokkene mag haar aanspraak op definitief vroegtijdig pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren;

Bij koninklijk besluit van 2 december 2021 is een einde gesteld aan de functies van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Waals-Brabant van de heer Valemberg Y.;

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 30 september 2021 `s avonds;

Betrokkene mag zijn aanspraak op definitief vervroegd pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren;

Bij koninklijk besluit van 2 december 2021, in werking tredend op 31 januari 2022 `s avonds, is de heer Voss E., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Luik, op zijn verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren;

Bij koninklijk besluit van 2 december 2021, uitwerking hebbend met ingang van 30 september 2021 `s avonds, is de heer Marchal M., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Namen, op zijn verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren;

Bij koninklijk besluit van 2 december 2021, in werking tredend op 30 april 2022 `s avonds, is mevr. Vermeulen G., griffier bij de vredegerechten van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, op haar verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren;

Bij koninklijk besluit van 2 december 2021, uitwerking hebbend met ingang van 31 oktober 2021 `s avonds, is de heer Deslachmuylder R., hoofdgriffier in de klasse A2 bij de politierechtbank Halle, op zijn verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT