Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 13 juni 2021, in werking tredend op 31 december 2021 `s avonds, is mevr. Dhont K., griffier-hoofd van dienst bij het hof van beroep te Gent

Rechterlijke Orde

Bij koninklijk besluit van 13 juni 2021, in werking tredend op 31 december 2021 `s avonds, is mevr. Dhont K., griffier-hoofd van dienst bij het hof van beroep te Gent, op haar verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 13 juni 2021, in werking tredend op 30 april 2022 `s avonds, is mevr. Verheyen I., griffier bij ondernemingsrechtbank Gent, gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, op haar verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 13 juni 2021, uitwerking hebbend op 30 april 2021 `s avonds, is mevr. Bellanca D., griffier bij de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT