Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 juni 2021, is de aanwijzing van de heer Dernicourt E., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent

Rechterlijke Orde

Bij koninklijk besluit van 2 juni 2021, is de aanwijzing van de heer Dernicourt E., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent, tot het mandaat van procureur-generaal bij dit hof hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 6 juni 2021.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI