Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 januari 2021, in werking tredend op 31 mei 2021 `s avonds, is mevr. Van Kerckhove C., griffier-hoofd van dienst bij de ondernemingsrechtbank Gent

 
GRATIS UITTREKSEL

Rechterlijke Orde

Bij koninklijk besluit van 14 januari 2021, in werking tredend op 31 mei 2021 `s avonds, is mevr. Van Kerckhove C., griffier-hoofd van dienst bij de ondernemingsrechtbank Gent, op haar verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 17 januari 2021, zijn benoemd in de graad van griffier bij de arbeidsrechtbank Luik, gerechtelijk arrondissement Luik :

- mevr. Jeugmans S., assistent bij de griffie van deze rechtbank, afdeling Luik;

- mevr. Lecharlier J, assistent bij de griffie van deze rechtbank, afdeling Dinant;

Deze besluiten treden in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 20 januari 2021 wordt mevr. Elajmi A. definitief benoemd in de graad van griffier bij de vredegerechten van het gerechtelijk arrondissement Henegouwen;

Dit besluit heeft uitwerking met...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT