Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 september 2020, zijn benoemd in de graad van griffier bij de ondernemingsrechtbank Antwerpen

 
GRATIS UITTREKSEL

Rechterlijke Orde

Bij koninklijk besluit van 21 september 2020, zijn benoemd in de graad van griffier bij de ondernemingsrechtbank Antwerpen, gerechtelijk arrondissement Antwerpen:

- de heer Vranckx J., assistent bij de griffie van deze rechtbank, afdeling Antwerpen;

- mevr. Beyens M., assistent bij de griffie van deze rechtbank, afdeling Antwerpen;

Dit besluit treed in werking op datum van eedaflegging;

Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT