Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 28 augustus 2020, is benoemd in de klasse A2 met de titel van griffier-hoofd van dienst bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, mevr. De Vos L.

Rechterlijke Orde

Bij koninklijk besluit van 28 augustus 2020, is benoemd in de klasse A2 met de titel van griffier-hoofd van dienst bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, mevr. De Vos L., griffier bij deze rechtbank ;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden voor 1 oktober 2020.

Bij koninklijk besluit van 28 augustus 2020, is benoemd in de klasse A2 met de titel van griffier-hoofd van dienst bij de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel, de heer Vanbellingen C., griffier bij deze rechtbank ;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 28 augustus 2020, is benoemd in de klasse A2 met de titel van griffier-hoofd van dienst de politierechtbank Antwerpen, mevr. Jacobs K., griffier bij de vredegerechten van het arrondissement Antwerpen;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 28 augustus 2020, is benoemd hoofdgriffier van het Hof van Cassatie, de heer Heins T., hoofdgriffier van het Hof van beroep te Brussel;

Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgende op de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bij ministeriële besluiten van 31 augustus 2020 zijn aangewezen om hun ambt te vervullen bij het parket Antwerpen:

- mevr. Vanaeken L.;

- mevr. Descheemaeker K.;

- mevr. Goossens J.;

- mevr. Kennis M.;

- mevr. Seymons V.;

- de heer Sijmons S.;

- mevr. Pepermans N.;

juristen op arbeidsovereenkomst in het rechtsgebied van het hof van beroep Antwerpen.

Bij ministerieel...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI