Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2019, dat uitwerking heeft op 30 september 2019 `s avonds, is aan mevr. Massart G.

 
GRATIS UITTREKSEL

Rechterlijke Orde

Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2019, dat uitwerking heeft op 30 september 2019 `s avonds, is aan mevr. Massart G., eervol ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Luik, afdeling Hoei.

Bij koninklijke besluiten van 3 november 2019,

- is aan de heer Schutyser D., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

- is aan mevr. Carlier V., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Fosses-la-Ville.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

- dat uitwerking heeft op 31 oktober 2019 's avonds, is aan de heer Tellier D., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Neufchâteau.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

- zijn benoemd tot raadsheer in het Hof van Cassatie:

• mevr. Moris M., raadsheer in het hof van beroep te Brussel;

• de heer Van Dooren E., raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen.

- is mevr. Lenaers K., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Limburg, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen.

- is mevr. Leclercq A., rechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Brussel.

- is mevr. Rooms D., ondervoorzitter en rechter in de familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Gent.

- is de heer Fisse D., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Bergen.

- is mevr. Debongnie M., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Waals-Brabant.

Zij is, in subsidiaire orde, benoemd tot rechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

- is mevr. De Smet K., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Oost-Vlaanderen, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen.

Zij is, in subsidiaire orde, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen.

- is mevr. Reyniers D., afdelingsprocureur bij het parket Antwerpen, benoemd tot rechter in de politierechtbank Antwerpen.

- is de heer Moiny Y., substituut-procureur-generaal bij het hof van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT