Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 28 september 2023, dat in werking treedt op 31 mei 2024 's avonds, de heer Henkes A., eerste advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie

Rechterlijke Orde

Bij koninklijk besluit van 28 september 2023, dat in werking treedt op 31 mei 2024 's avonds, de heer Henkes A., eerste advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie, wordt in ruste gesteld.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat .

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van het ambt van procureur-generaal bij het Hof van Cassatie eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 19 november 2023, dat in werking treedt op 30 juni 2024 's avonds, mevr. Deconinck B., sectievoorzitter in het Hof van Cassatie, wordt, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van eerste voorzitter van het Hof van Cassatie eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 3 maart 2024, dat in werking treedt op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, wordt aan de heer Van Ransbeeck D., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Aalst.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 17 maart 2024, dat in werking treedt op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, wordt aan de heer Tackaert K., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Gent.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij beschikking van de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen van 18 maart 2024, mevr. Pieters L., plaatsvervangend vrederechter van het kanton Waregem, wordt aangewezen om het ambt van plaatsvervangend vrederechter in dit kanton uit te oefenen tot zij de leeftijd van 71 jaar heeft bereikt, voor een termijn van één jaar met ingang van 17 april 2024.

Bij beschikking van 19 maart 2024, werd de heer Martens D., op zijn verzoek, door de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen aangewezen om het ambt van plaatsvervangend vrederechter in deze politierechtbank, afdeling Gent verder uit te oefenen tot hij de leeftijd van 72 jaar heeft bereikt, voor een termijn van één jaar met ingang van 24 mei 2024.

Bij koninklijke besluiten van 21 maart 2024,

-dat in werking treedt op 30 april 2024 's avonds, wordt aan de heer Pochart J.-P., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT