Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 september 2023

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 september 2023,- zijn volgende magistraten die houder zijn van een brevet inzake militaire technieken en een attest van bijscholing inzake militaire technieken, gemachtigd om de Belgische strijdkrachten te begeleiden bij militaire operaties in het buitenland, voor een periode van vijf jaar vanaf heden:o Reineson Ch., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel;o Dumont L., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel;o Baert V., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Bergen;o Debouche C., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Brussel;o Peereboom P., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen;o Bury F., substituut-procureur des Konings bij het parket Charleroi;o Lombard F., substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT