Rechterlijke Orde Bij beschikkingen van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen van 21 juni 2022, - is het adjunct-mandaat van ondervoorzitter van mevr. Van Gerwen L.

Rechterlijke Orde

Bij beschikkingen van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen van 21 juni 2022,

- is het adjunct-mandaat van ondervoorzitter van mevr. Van Gerwen L., vast hernieuwd met ingang van 19 december 2022.

- is het adjunct-mandaat van ondervoorzitter van de heer Van Cauteren P., vast hernieuwd met ingang van 19 december 2022.

Bij koninklijke besluiten van 28 juni 2022,

- dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, mevr. Verhamme K., substituut-procureur des Konings bij het parket West-Vlaanderen, wordt aangewezen tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij dit parket voor een termijn van drie jaar.

- dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, de heer Week P., substituut-procureur des Konings bij het parket West-Vlaanderen, wordt aangewezen tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij dit parket voor een termijn van drie jaar.

- dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, mevr. Reynders C., substituut-procureur des Konings bij het parket Oost-Vlaanderen, wordt aangewezen tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij dit parket voor een termijn van drie jaar.

- dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, de heer De Mot L., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, wordt aangewezen tot de functie van eerste advocaat-generaal bij dit hof, voor een termijn van drie jaar.

- met ingang van 1 juni 2022, de heer D'Espalier T., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, wordt aangewezen tot de functie van rechter in de familie-en jeugdrechtbank in deze rechtbank voor een termijn van één jaar.

- met ingang van 1 juni 2022, mevr. Denissen F., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, wordt aangewezen tot de functie van rechter in de familie-en jeugdrechtbank in deze rechtbank voor een termijn van één jaar.

- mevr. Baeyens B., substituut-procureur des Konings gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, wordt vast aangewezen tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Oost-Vlaanderen met ingang van 12 juli 2022.

- met ingang van 1 juni 2022, mevr. Caes I., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, wordt aangewezen tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank voor een termijn van één jaar.

- met ingang van 1 juni 2022, mevr. Raats L., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT