Rechterlijke Orde Bij beschikking van het hof van beroep te Brussel van 2 september 2022, wordt de aanwijzing van de heer Bruyns F., tot plaatsvervangend magistraat in het hof van beroep te Brussel

Rechterlijke Orde

Bij beschikking van het hof van beroep te Brussel van 2 september 2022, wordt de aanwijzing van de heer Bruyns F., tot plaatsvervangend magistraat in het hof van beroep te Brussel, verlengd voor een periode van één jaar met ingang van 10 juli 2022.

Bij beschikking van voorzitter van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen van 1 september 2022, wordt de heer Vermeulen L., advocaat en plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Kontich, aangewezen tot plaatsvervangend magistraat in deze vredegerecht, tot hij de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt, met ingang van 1 september 2022.

Bij beschikking van voorzitter van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Limburg van 31 augustus 2022, wordt mevrouw Noelmans C., advocaat en plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Tongeren, aangewezen tot plaatsvervangend rechter in deze kanton, tot ze de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt, met ingang van 1 september 2022.

De arbeidsrechtbank Gent, verenigd in algemene vergadering op 24 juni 2022, heeft aangewezen tot afdelingsvoorzitter van de arbeidsrechtbank Gent, de heer Van Camp K., rechter in deze rechtbank, voor een termijn van drie jaar met ingang van 12 september 2022.

Bij koninklijk besluit van 4 september 2022, uitwerking hebbend...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT