Rechterlijke Orde Bij beschikking van 31 mei 2022, met ingang van 2 juni 2022, de heer Lenaerts L., ere-kamervoorzitter bij het arbeidshof te Brussel

Rechterlijke Orde

Bij beschikking van 31 mei 2022, met ingang van 2 juni 2022, de heer Lenaerts L., ere-kamervoorzitter bij het arbeidshof te Brussel, werd aangewezen door de eerste voorzitter van dit arbeidshof, tot plaatsvervangend raadsheer in dit hof voor een termijn van één jaar.

Bij koninklijk besluit van 17 juni 2022, de machtiging om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van 67 jaar te hebben bereikt, verleend aan de heer Ossena-Cantara M., rechter in de politierechtbank te Luik, wordt hernieuwd voor een termijn van één jaar met ingang van 1 januari 2023.

Bij koninklijk besluit van 7 juli 2022, dat in werking treedt op 31 juli 2022 `s avonds, is mevr. Bourgeois C., ondervoorzitter en onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Namen, wordt in ruste gesteld.

Zij heeft aanspraak op het emeritaat en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 20 juli 2022,

- dat in werking treedt op 24 juli 2022 `s avonds, wordt, op haar verzoek, aan mevr. De Terwangne N., ontslag verleend uit haar ambt substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat Waals-Brabant.

- dat in werking treedt op 31...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT