Rechterlijke Macht. - Arbeidshof van Brussel Bij beschikking van 1 augustus 2023 werd de heer PALSTERMAN Paul

Rechterlijke Macht. - Arbeidshof van Brussel

Bij beschikking van 1 augustus 2023 werd de heer PALSTERMAN Paul, raadsheer in sociale zaken als werknemer-arbeider bij het Arbeidshof van Brussel door de Eerste Voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt van plaatsvervangend...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT