Décision, Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, 2020-03-15

CourtCommissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders
Judgment Date12 mars 2020
ECLIECLI:BE:COHSAV:2020:DEC.20200312.7
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:COHSAV:2020:DEC.20200312.7
Docket NumberM16-1110-5
COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP
AAN SLACHTOFFERS VAN
OPZETTELIJKE GEWELDDADEN
EN
AAN DE OCCASIONELE REDDERS
------
A.R. M16-1291-5
Beslissing van 12 maart 2020
De vijfde kamer van de Commissie, samengesteld uit:
mevrouw D. DESMET, voorzitter,
de heer M. LEFEVERE en de heer P. VERHAEGHE, leden,
bijgestaan door de heer G. VAN DEN ABBEELE, secretaris a.i.,
spreekt de volgende beslissing uit in de zaak van:
mevrouw Maria-Valentina Y.
geboren op ../../1985
De Commissie nam kennis van:
- het verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 3 oktober 2016,
waarbij verzoekster om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp;
- het verslag opgemaakt door de verslaggever op 10 oktober 2019 overeenkomstig de artikelen
11 en 12 van het K.B. van 18 december 1986;
- de schriftelijke reactie van verzoekster, neergelegd op 23 oktober 2019;
- de regelmatige kennisgevingen aan de partijen van de procedurestukken en van de rechtsdag
vastgesteld op 5 februari 2020.
De Commissie hoorde op haar openbare zitting van 5 februari 2020:
- de verslaggever in het verslag over de feitelijke toedracht van de zaak en over de middelen
van de partijen;
- de verzoekster in haar middelen, vertegenwoordigd door mr. Beatrice W. loco mr. Stijn L.,
advocaat bij de balie ....
De minister van Justitie is niet verschenen noch iemand voor hem.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT