8 APRIL 2002. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Centrale commissie van reaffectatie voor het gewoon en buitengewoon vrij gesubsidieerd kleuter- en lager onderwijs

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 1 februari 1993 houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs, inzonderheid op artikel 11;

Gelet op het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 28 augustus 1995 tot regeling van de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie en de wachtweddetoelage in het officieel gesubsidieerd gewoon en buitengewoon kleuter- en lager onderwijs, inzonderheid op artikel 17;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 april 2002 tot vaststelling van de samenstelling en de werkingsregels van de Centrale commissie van reaffectatie voor het gewoon en buitengewoon vrij gesubsidieerd kleuter- en lager onderwijs;

Besluit :

Artikel 1. Tot lid van de kamer bevoegd voor het vrij confessioneel onderwijs, worden benoemd :

 1. als werkende leden die de inrichtende machten van het vrij confessioneel onderwijs vertegenwoordigen :

  - de heer André-Marie Lambert;

  - de heer Jean-Pol Devos;

  - Mevr. Ketty Nickels;

  - de heer Jean-François Delsarte;

  - de heer Jean Mathy;

  - de heer Pierre Installe;

  - Mevr. Jeanine Warichet;

  - Mevr. Marie-Françoise Biron.

 2. als plaatsvervangende leden die de inrichtende machten van het vrij confessioneel onderwijs vertegenwoordigen :

  - de heer René Heughebart;

  - de heer Roger Ninclaus;

  - de heer José Lejeune;

  - de heer Jean Desert;

  - de heer Jacques Bodart;

  - de heer André Dachy;

  - de heer Jean-Claude Debaix;

  - de heer Christian Delory.

 3. als werkende leden die de vakorganisaties vertegenwoordigen van de personeelsleden van het vrij confessioneel onderwijs :

  - de heer Jean-Marc Namotte;

  - de heer Marc Payen;

  - Mevr. Marie Lausberg;

  - de heer Michel Bastien

  - de heer José Lescroart;

  - de heer Jean-Marie Couturier;

  - de heer Jacques Morisot;

  - de heer Bernard De Commer.

 4. als plaatsvervangende leden die de vakorganisaties vertegenwoordigen van de personeelsleden van het vrij confessioneel onderwijs :

  - Mevr. Marianne Dermine;

  - de heer Freddy Limbourg;

  - de heer Régis Dohogne;

  - Mevr. Isabelle Van Aerschot;

  - de heer Michel Verkest;

  - de heer Thierry Labrique;

  - Mevr. Agnès Domange;

  - Mevr. Anne-Marie Gauthier.

  Art. 2. Tot lid van de kamer bevoegd voor het vrij niet-confessioneel onderwijs worden benoemd :

 5. als werkende leden die de inrichtende machten van het vrij niet-confessioneel onderwijs vertegenwoordigen :

  - de heer Raymond Vandeuren;

  - Mevr. Christiane Brewaeys;

  ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI