Jobpunt Vlaanderen coördineert de aanwerving van een coördinator dienst beurzen, workshops en klantenbeheer (A111-statutair) voor Toerisme Vlaanderen met werfreserve van twee jaar Toerisme Vlaanderen

Jobpunt Vlaanderen coˆrdineert de aanwerving van een coˆrdinator dienst beurzen,

workshops en klantenbeheer (A111-statutair) voor Toerisme Vlaanderen met werfreserve van twee jaar

Toerisme Vlaanderen bevordert het Toerisme in Vlaanderen en Brussel. Als agentschap van de Vlaamse Gemeenschap bewaakt Toerisme Vlaanderen de toepassing van de toeristische wetgeving, ondersteunt zij de Vlaamse toeristische sector en promoot zij Vlaanderen als toeristische bestemming in binnen- en buitenland. Toerisme Vlaanderen telt een 150-tal personeelsleden op de maatschappelijke zetel in Brussel. De 12 buitenlandse vestigingen stellen een 60-tal personeelsleden tewerk. Voor de verdere uitbreiding van onze dienstverlening in Brussel zoeken we dringend (m/v) :

Coˆrdinator dienst beurzen, workshops en klantenbeheer (afdeling Marketing)

 1. Doel van de functie.

  Als coˆrdinator dienst beurzen, workshops en klantenbeheer ben je verantwoordelijk voor de aansturing en de werking van de ondersteunende dienst beurzen, workshops en klantenbeheer voor de buitenlandkantoren van Toerisme Vlaanderen.

 2. Plaats in de organisatie.

  De coˆrdinator van de dienst beurzen, workshops en klantenbeheer wordt aangestuurd door de directeur Marketing.

  - De coˆrdinator van de dienst beurzen, workshops en klantenbeheer geeft opdrachten aan een team van 3 medewerkers en zij rapporteren aan hem.

  - De coˆrdinator van de dienst beurzen, workshops en klantenbeheer werkt nauw samen met de andere coˆrdinators en met de manager marketingontwikkeling.

 3. Resultaatgebieden.

  Het takenpakket bestaat uit :

  - coˆrdineren van de dienst beurzen, workshops en klantenbeheer;

  - instaan voor kennisopbouw en informatieverzameling binnen de dienst;

  - analyseren van de huidige werking van de dienst, teneinde een visie te ontwikkelen ter voortzetting van de strategie;

  - vertalen van de visie en de strategie in concrete aktieplannen;

  - toezicht houden op en eindverantwoordelijkheid opnemen voor de uitvoering van de taken van de dienst :

  - organiseren van toeristische vakbeurzen, zowel op inhoudelijk als logistiek vlak;

  - plannen van workshops en seminaries over buitenlandse marktbewerking, waarbij Toerisme Vlaanderen Vlaamse aanbieders in contact brengt met buitenlandse inkopers;

  - contacten leggen met Vlaamse aanbieders, voornamelijk hoteliers, maar ook incomings, touroperators, attracties en vervoersmaatschappijen teneinde een gestructureerd account management uit te bouwen dat fungeert als brugfunctie naar het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT