Raad voor Vreemdelingenbetwistingen Bij besluit van de algemene vergadering van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van 29 november 2021

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Bij besluit van de algemene vergadering van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van 29 november 2021, wordt Mevrouw Marie-Claire Goethals vast aangewezen als kamervoorzitter bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen met ingang van 1 december 2021.

Bij besluit van de algemene vergadering van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van 29 november 2021, wordt Mevrouw Elisabeth Maertens vast aangewezen als kamervoorzitter bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen met ingang...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT