Raad van State. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 28 februari 2023 wordt de heer Michel QUINTIN, eerste auditeur-afdelingshoofd bij de Raad van State

Raad van State. - Inrustestelling

Bij koninklijk besluit van 28 februari 2023 wordt de heer Michel QUINTIN, eerste auditeur-afdelingshoofd bij de Raad van State, in ruste gesteld op 1 juli 2023.

Hij wordt gemachtigd de titel van zijn ambt eershalve te voeren en zijn aanspraken op een...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT