Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 24 september 2006 wordt de heer Quina, Dirk, attaché - klasse A3, door verhoging in de klasse tot de klasse A4 met de titel van adviseur-generaal be

Personeel. - Bevordering

Bij koninklijk besluit van 24 september 2006 wordt de heer Quina, Dirk, attachÈ - klasse A3, door verhoging in de klasse tot de klasse A4 met de titel van adviseur-generaal bevorderd bij de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie, in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ingang van 1 juli 2006.

Overeenkomstig de gecoˆrdineerde wetten op de Raad van State kan...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT