Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen. - Erratum Bij toepassing van het artikel

Mobiliteit en Verkeersveiligheid

Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen. - Erratum

Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewijzigd door het koninklijk besluit van 8 maart 2006 betreffende het rijbewijs, heeft de Staatssecretaris van Mobiliteit volgende erkenning afgeleverd :

  1. Numéro d'agrément de l'institution organisant les examens médicaux et psychologiques dans le cadre de la réintégration dans le droit de conduire2. Date de l'agrément3. Adresse4...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT