Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Provincie Antwerpen : 'PRUP Retentiezone Wullebeek' te Aartselaar en Schelle Bij besluit van 5 mei 2011 van de Vlaamse minister

Provincie Antwerpen : "PRUP Retentiezone Wullebeek" te Aartselaar en Schelle

Bij besluit van 5 mei 2011 van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport :

- is goedgekeurd het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan "Retentiezone Wullebeek" te Aartselaar en Schelle van de provincie Antwerpen dat in overeenstemming is met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.

- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen aangegeven op het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT