Besluiten betreffende de provincies, steden, gemeenten en O.C.M.W.'s Provincie ANTWERPEN. - Bij besluit van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Jeugd, Cultuur en Ambtenarenzaken van

Besluiten betreffende de provincies, steden, gemeenten en O.C.M.W.'s

Provincie ANTWERPEN. - Bij besluit van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Jeugd, Cultuur en Ambtenarenzaken van 13 september 2002 is goedkeuring verleend aan het besluit van 27 juni 2002 van de provincieraad van ANTWERPEN houdende wijziging van de personeelsformatie van het provinciaal domein Zilvermeer.

ANTWERPEN. - Bij besluit van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 5 september 2002 is goedkeuring verleend aan het besluit van 25 juni 2002, waarbij de gemeenteraad van ANTWERPEN de personeelsformatie wijzigt.

ANZEGEM. - Bij besluit van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 10 september 2002 is goedkeuring verleend aan het besluit van 2 juli 2002, waarbij de gemeenteraad van ANZEGEM de personeelsformatie wijzigt.

HAMONT-ACHEL. - Bij besluit van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 10 september 2002 is goedkeuring verleend aan het besluit van 1 juli 2002, waarbij de gemeenteraad van HAMONT-ACHEL de personeelsformatie wijzigt.

KAPELLEN. - Bij besluit van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 3 september 2002 is goedkeuring verleend aan het besluit van de gemeenteraad van KAPELLEN van 21 mei 2002 houdende wijziging van de personeelsformatie van het gemeentepersoneel.

KAPRIJKE. - Bij besluit van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 5 september 2002 is goedkeuring verleend aan het besluit van 27 juni 2002, waarbij de gemeenteraad van KAPRIJKE de personeelsformatie uitbreidt en opnieuw vaststelt.

LEUVEN. - Bij besluit van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 12 september 2002 is goedkeuring onthouden aan het besluit van 17 december 2001, waarbij de gemeenteraad van LEUVEN de personeelsformatie van het operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie vaststelt.

LOKEREN. - Bij besluit van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 3 september 2002 is goedkeuring verleend aan het besluit van 24 juni 2002, waarbij de gemeenteraad van LOKEREN de formatie van het operationeel, administratief en logistiek personeel van de lokale politie van de politiezone...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT