Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Koninklijk Meteorologisch Instituut van België Benoemingen Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Benoemingen

Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën

Koninklijk Meteorologisch Instituut van België

Benoemingen

Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën

Benoemingen

(Wervingen ingevolge de publicatie der vijf vacatures in het Belgisch Staatsblad van 17 november 2001)

Bij koninklijk besluit van 26 mei 2002 wordt de heer Deceulaer, Harald, houder van het diploma van licentiaat in de geschiedenis, doctor in de geschiedenis, voor een mandaat van twee jaren benoemd tot assistent in een betrekking van het "Algemeen Rijksarchief" van de personeelsformatie van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën.

Bij hetzelfde koninklijk besluit van 26 mei 2002 wordt de heer Coppieters, Guy, licentiaat in de geschiedenis, voor een mandaat van twee jaren benoemd tot attaché in een betrekking van het "Algemeen Rijksarchief" van de personeelsformatie van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën.

Bij hetzelfde koninklijk besluit van 26 mei 2002 wordt de heer Carrein, Kristof, licentiaat in de geschiedenis, voor een mandaat van twee jaren benoemd tot attaché in een betrekking van het "Algemeen Rijksarchief" van de personeelsformatie van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën.

Bij koninklijk besluit van 26 mei 2002 wordt de heer Bodart, Emmanuel, licentiaat in de geschiedenis, voor een mandaat van twee jaren benoemd tot attaché in een betrekking van het "Rijksarchief in de Provinciën" van de personeelsformatie van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën.

Bij hetzelfde koninklijk besluit van 26 mei 2002 wordt de heer Honnoré, Laurent, houder van het diploma van licentiaat in de geschiedenis, doctor in de geschiedenis, voor een mandaat van twee jaren benoemd tot assistent in een betrekking van het "Rijksarchief in de Provinciën" van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT