Protocol akkoord houdende vaststelling van de principes rond globale verdeling van PPE (`personal protective equipment') binnen de zorgsector in het kader van de COVID-19-Crisis, van 28 mei 2020

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. Aanpak

De op 24 maart 2020 door de Risk Management Group goedgekeurde prioriteitenlijst is de basis voor elke distributie. Dit is een interfederale beslissing, genomen door experten en vertegenwoordigers van alle entiteiten, onder leiding van de Chief Medical Officer (CMO) van België.

De aanpak baseert zich op het solidariteitsprincipe, het rationeel en verantwoord gebruik van beschermingsmiddelen, transparantie en ruimte voor de urgenties en de bevoegdheden van de verschillende bestuursniveaus.

Art. 2. Bepaling behoeften, bestellings- en aankoopbeheer

Elke entiteit (federale overheid en gefedereerde entiteiten) bepaalt haar behoeften, bestelt en koopt voor de instellingen en sectoren die onder hun bevoegdheid ressorteren en/of waarvoor men in de COVID-19-aanpak afspreekt de verantwoordelijkheid voor de aankoop en belevering op zich te nemen. Gezamenlijke aankopen in overleg zijn zeker een optie.

Art. 3. Transparantie

Informatie over betrouwbare leveranciers wordt gedeeld. Indien er door één entiteit een bestelling geplaatst wordt bij een leverancier die de capaciteit heeft om méér goederen te leveren dan deze entiteit wenst te bestellen, worden de andere entiteiten geïnformeerd over de mogelijkheid om te bestellen bij deze leverancier.

Er wordt een maximale transparantie over de bestelde goederen gecreëerd door elkaar vooraf te informeren over gedane bestellingen, alsook,vanaf het ogenblik dat dit mogelijk is, over geleverde en verdeelde goederen en de doelgroepen aan wie ze werden geleverd.

Informatie over stockniveaus wordt eveneens gedeeld. Er wordt vermeden dat verschillend entiteiten op dezelfde goederen een bod doen.

De respectieve overheden verbinden zich ertoe om die informatie snel en doeltreffend te delen via een SharePoint-website of een andere technologie die federaal zal worden aangemaakt.

Op basis van dit protocolakkoord zal in overleg een template met de te delen gegevens ontwikkeld worden en aan de Risk Management Group ter goedkeuring worden voorgelegd .

Art. 4. Verantwoordelijkheden voor doelgroepen

De federale overheid is bereid, in het kader van de gezondheidszorg, verantwoordelijkheid op te nemen voor de doelgroepen die door de federale ziekteverzekering worden gefinancierd.

De gefedereerde entiteiten zijn verantwoordelijk voor de doelgroepen, die onder hun bevoegdheid vallen.

Art. 5. Solidariteitsstock

De overheden engageren zich om een solidariteitsstock aan te leggen voor acute en urgente noden. De stock...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT